21.11.2020 CUMARTES?

Devlet Kurumlar?
Sorgulamalar
Haber Portallar?
Gazeteler

 KARS  KARS  KARS

~/HaberImages/370151.jpgKOSGEB KRED?S? ?EKEMEYENLER ???N YEN? UMUT! 30.06.2017[Devam?]
~/HaberImages/IMAG0143.jpgESNAF VE SANATKARLARA 50 B?N TL FA?ZS?Z KRED?

KOSGEB taraf?ndan KOB?’lere y?nelik olarak ekonomik canlanman?n sa?lanabilmesi amac?yla “??letme Sermayesi Kredi Faiz Deste >>>

13.12.2016[Devam?]
~/HaberImages/20160719_102651.jpgKAMUOYUNA DUYURU

>>

19.07.2016[Devam?]
GAZ ALTI KAYNAK?ILI?I MESLEK ED?ND?RME KURSU Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birli?i taraf?ndan finanse edilmekte olan Türkiye ?? Kurumu’nun Operasyon Faydalan?c?, ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? Avrupa Birli?i ve Mali Yard?mlar Dairesi >>>2.06.2016[Devam?]

~/PersonelImages/A.BURULDAY.jpg
Yönetim Kurulu Ba?kan?
Adem BURULDAY

Ba?kan?n KalemindenKARS'? daha önce ziyaret ettiniz mi?

? 2009 ATILIM Bilgisayar Hizmetleri Ltd. ?ti